Friday, March 29, 2013

How a Fluorescent Light Works - Schematic Animation

Sunday, November 27, 2011

Senggaraan ACB

Prosedur Menutup/mematikan Bekalan
- Dapatkan PTW(permit to work)
- Hantar notis kepada pengguna bahawa bekalan elektrik akan diputuskan.
- Matikan outgoing feeder, rekodkan bacaan ammeter sebelum dan sesudah.
- Tripkan ACB (periksa Voltmeter).
- Rack-out ACB (3 keadaan : Service, Test dan Isolate)
- ACB dikeluarkan dan diletak atas tikar getah.
- Letakkan papantanda AWAS.
- Periksa fungsi Arc Chute, Main contact dan Arching Contact.
- Uji dan periksa Shunt trip coil dan Roller Contact.

Senggaraan

- Blow dan vacuum kesemua bahagian ACB.
- Ketatkan bolt dan nat.
- Gris roller bar.
- Minyakkan bahagian mekanikal.
- Cuci guna petroleum jelly: main, arching contact dan roller contact.

Pengujian

- Ujian keserataan menggunakan kertas karbon dan kertas putih.
- Ujian rintangan penebatan. ACB dalam keadaan ON.
- Ujian keterusan menggunakan AVO meter/ Mikro Ohmeter. ACB dalam keadaan ON.
- Masuk ACB.
- Periksa semua instrument fuse.
- Reset OCR.
- ResetEFR
- ACB di On kan.
- Periksa Volt meter. Voltan 400Volt (tolerance + 10%, -6%)
-Maklumkan pengguna bahawa bekalan akan disambung semula.
- ON pemutus litar bagi beban-beban.
- Monitor ammeter.

Sunday, November 6, 2011

PENYEGERAKAN

Penyegerakan (synchronizing) janakuasa ialah penambahan janakuasa yang akan
membekalkan tenaga elektrik pada satu palang bas yang sama semasa janakuasa sedia ada
sedang beroperasi. Penyegerakan ini dilakukan kerana untuk menampung keupayaan yang
terjana daripada janakuasa yang beroperasi. Apabila pengguna ingin menambah beban atau
beban yang digunakan tidak mampu ditampung oleh jankuasa sedia ada, penyegerakan
perlu dilakukan untuk menstabilkan penggunaan kuasa. Untuk melakukan penyegerakan ini
perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Syarat-syarat penyegerakan.

1. Voltan diantara jankuasa yang digunakan mesti sama.


Untuk menentukan persamaan voltan ini, hanya perlu melihat pada meter voltan yang
disediakan pada papan AMF yang digunakan. Jika voltannya tidak sama, pengguna perlu
melarasakan kelajuan motor untuk mendapatkan nilai voltan yang sama.

2. Frekuensi juga mesti sama.

Begitu juga dengan Frekuensi, hanya perlu melihat kepada meter frekuensi yang disediakan
pada papan AMF. Juga perlu melaraskan kelajuan motor untuk mendapatkan bacaan yang
sama.

3. Turutan Fasa mesti sama.

Selain itu, turutan fasa juga perlu sama untuk menjalankan segerakan ini. Jika tidak sama
akan mendatangkan kemudaratan kepada penjana. Turutan fasa ini biasanya telan
dilakukan semasa pengujian dijalankan.

4. Sudut fasa antara dua penjana mesti sama.

Begitu juga denga sudut fasa, perlu sama untuk memastikan penyegerakan
dilakukan dengan berkesan.

Kaedah yang digunakan untuk memastikan sudut fasa adalah sama dengan cara :

1. Menggunakan Dark Lamp.

Menggunakan Dark Lamp adalah cara yang paling berkesan kerana perubahan pada lampu
yang ditunjukkan iaitu daripada terang kepada malap atau padam akan menunjukkan
perdezaan pada sudut fasa. Apabila lampu penunjuk begitu terang menunjukkan
terdapatnya perbezaan pada fasa antara dua pejana. Segerakan akan dilakukan apabila Dark
Lamp padam, ini kerana pada ketika ini, sudut fasa diantara kedua-dua janakuasa berada
pada sudut yang sama.

2. Menggunakan Synchronoscope.

Sama seperti Dark Lamp, Synchronoscope digunakan untuk memastikan sudut fasa adalah
dalam keadaan sama semasa penyegerakan dilakukan. Jarum pada synchronoscope akan
menunjukkan pada pukul 12 barulah penyegerakan boleh dilakukan.

Synchronoscope analog
Penyegerakkan akan hanya dilakukan apabila jarum synchronizing menunjukkan pukul 12.

3. Menggunakana Syinchronos Lamp/ Lamp In Sequence.

Kaedah ini juga sama seperti penggunaan Dark lamp. Dimana apabila pasangan lampu
menegak padam, proses penyegerakan boleh dilakukan dengan segera.LANGKAH-LANGKAH PENYEGERAKAN JANAKUASA.

Sebelum penyegerarakan dilakukan.

Sebelum penyegerakan dilakukan perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian terlebih
dahulu untuk memastikan penyegerakan yang dilakukan dalam keadaan yang baik.

1. Perlu memastitan air bateri berada diparas yang dikehendaki jika menggunaka penghidup .

2. Pastikan minyak hitam mencukupi.

3. Periksa sistem penyejukan yang digunakan dalam keadaan baik.

4. Tali sawat yang digunakan berada dalam keadaan baik.

5. Perlu memastikan peranti pelindung dalam keadaan ”RESET” dan pemutus litar dalam keadaan ”OFF”.

6. Jika semuanya berada dalam keadaan baik, hidupkan enjin dan panaskan selama 10-20 minit.

Semasa Penyegerakan dilakukan.

1. Suis Neutral Janakuasa (G1) di ’ON’kan.

2. ‘Push Button’ penggerak utama G1 ditekan untuk menghidupkan penggerak tersebut.

3. Kelajuan penggerak utama G1 dilaraskan untuk mendapatkan nilai Voltan Frekuensi yang
dikehendaki. Dimana dalam pengoperasian janakuasa ini Voltan yang diperlukan ialah 415V
±5%, Frekuensi 50Hz ±1% dan kelajuan dilaraskan pada 1500rpm.

4. Setelah semua nilai yang dikehendaki telah diperolehi, pemutus litar G1 di
’ON’kan. Pada ketika ini tenaga elektrik yang hasilkan terus ke palang bas. (Bus Bar).

5. Setelah itu, MCB untuk beban di ’ON’kan satu-persatu. Penyegerakan akan hanya
dilakukan jika beban yang digunakan tidak mampu ditampung oleh janakuasa G1.

6. Untuk melakukan penyegerakan, janakuasa G2 akan di ’ON’kan mengikut
langkah 1 hingg 3.

7. Sebelum meng’ON’kan pemutus litar G2, perlu dipasti voltan, Frekuensi dan sudut fasa
diantara kedua-dua janakuasa berada dalam keadan yang sama dimana tiada perbezaan
upaya diantara kedua-duanya. Untuk memastikan voltan dan frekuensi dalam keadaan yang
sama, hanya perlu melihat pada meter Voltan dan meter Frekuensi yang disediakan.

8. memastikan sudut fasa adalah sama dengan cara menggunakan Synchronoscope atau Dark
Lamp atau Syinchronos Lamp/Lamp In Sequence.
9. Perlu melaraskan perapi voltan dan perapi frekuensi jika berlaku kejatuhan voltan
juga frekuensi.
10. Setelah semuanya berada dalam keadaan yang betul, dengan bantuan Dark Lamp(padam)
pemutus litar G2 di’ON’kan dan suis neutral akan di’OFF’kan dalam masa yang sama

11. Pada ketika ini, kedua-dua janakuasa telah membekalkan tenaga elektrik pada satu palang
bas yang sama. Beban di’ON’kan satu-persatu sehingga maksima. Penyegerakan boleh
dilakukan jika beban yang ditanggung berlebihan.

Setelah penyegerakan dilakakukan.

Untuk memberhentikan penyegerakan yang dilakukan, langkah-langkah berikut perlu di
ikuti untuk mengelakkan daripada janakuasa dan beban yang digunakan rosak.

1. ’OFF’kan semua beban-beban yang digunakan satu-persatu dan tukar keadaan
suis neutral secepat mungkin.
2. ’OFF’kan pemutus litar G2.

3. kemudian ’OFF’kan penggerak utama G2.

4. Langkah yang sama digunkan untuk memberhentikan janakuasa G1.

5. ’OFF’kan suis neutral dan pastikan semua peranti perlindungan dalam keadaan
’OFF’ dan ’RESET’.

Panduan Buku Log

Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1, PW4, AO, A4, BO, B4, kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini.
Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Maka, setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas.
Sebagai contoh, saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP, anda memang telah disediakan Buku Log. Bagi calon persendirian, mungkin artikel ini boleh membantu.
Pada beberapa muka surat pertama, tuliskan biodata seperti Nama, No.KP, Pengalaman kerja dan kategori ujian. Contoh : Kategori ujian :- AO.
Masukkan latar belakang pendidikan. Untuk Penjaga Jentera Elektrik, anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5.
Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian, penyelanggaraan motor elektrik, pengujian dan lain – lain.
Untuk menambah keyakinan para panel, mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu
Contoh : Julai 2004 – Dis 2004
Syarikat : Kilang Padi.
Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb)

Alasan mengapa anda perlu nyatakan tugas / kerja kerana, tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten.

Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat, alamat, No. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ), Kakitangan berkompeten, gambar, peta lokasi dsb.
Setelah anda selesai dengan perkara di atas, tuliskan projek / kerja pertama. Berdasarkan pengalaman, saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log.

Tarikh : 1/9/07
Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump.
Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin.
Cara Kerja :
1. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat.
2. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak.
3. Asingkan motor dari pump.
4. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan.
5. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam.
6. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel.
7. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel.
Langkah – langkah keselamatan :
1. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik- baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan.
2. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi.
3. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump.
4. Bolt dan nut diikat dengan kuat.
5. Lakukan pengujian arah putaran motor.
6. Periksa keadaan fius- fius, mcb, mccb yang terlibat sebelum dihidupkan.
Peralatan / Bahan :
1. Test pen.
2. Multi Meter.
3. Spaner mengikut kesesuaian.
4. Pemutar skru (+/-)
5. Puller.
6. Motor gantian.
7. Fius 36 A.
Analisis :
1. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin, Chiller gagal beroperasi.
2. Perpandukan Papan Alamat, kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar.

Berpandukan contoh di atas, kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat.
Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log.
antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah :
1. Penyelanggaraan MSB.
2. Penyelanggaraan ACB.
3. Pengujian.
4. Pembuman.
5. Motor elektrik.
6. Faktor kuasa.
7. Bekalan 3 fasa.
8. Pendawaian.
9. Pendawaian Bawah.
10. Bekalan ac / dc.

Contoh Buku Log dan Cop pengesahan dari juratera kompeten dan penerimaan dari Suruhanjaya Tenaga.

Thursday, April 14, 2011

ASAS JANAKUASA

Monday, March 14, 2011

Refrigerator Troubleshooting Guide


Use this chart to find out what is causing a problem with your refrigerator. Look up the symptom and then review some of the possible causes. Follow links from the possible causes to articles on how to verify the cause and how to repair the problem.

Symptom

Check
Click on underlined items for further information

Refrigerator does not run and the light does not work

 • Make sure the refrigerator is plugged in securely

 • Check for a blown fuse or tripped circuit breaker

 • Test the power outlet for current

 • Inspect the electrical cord for damage

 • Eliminate use of an extension cord, if any is being used

 • Check the outlet voltage

Refrigerator does not run but the light works

Refrigerator light does not work

Refrigerator or freezer is not cold enough

Refrigerator or freezer is too cold

Refrigerator is noisy or makes strange sounds

Refrigerator runs continuously

 • Defrost the freezer

 • Clean the condensor coils

 • Check the door seals

 • Test the door switch

 • If you recently adjusted the temperature control, loaded the refrigerator or are in a humid location, it is not uncommon for a refrigerator to run for 24 hours or more before getting cool.

Refrigerator starts and stops frequently

Freezer does not defrost automatically

Refrigerator has an unpleasant odor

 • Remove spoiled food

 • Clean refrigerator interior with a solution of hot water and baking soda

 • Clean the door seals

 • Remove breaker strips and check for wet insulation

Water on floor outside of refrigerator

Water inside the refrigerator

 • Clean the drain tube

 • If you have an ice-maker, check refrigerator and ice-maker for level

Friday, February 4, 2011

DAFTAR PERAKUAN KEKOMPETENAN

S: Adakah orang kompeten yang mengerjakan dan mengendalikan pepasangan elektrik perlu mendaftar Perakuan Kekompetenannya dengan Suruhanjaya Tenaga?

J: Ya, seseorang yang memegang Perakuan Kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga hendaklah mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya seperti kehendak Peraturan 63(1) Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.

Fi pendaftaran Perakuan Kekompetenan adalah sah bagi tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun dengan bayaran fi seperti ditetapkan di bawah:-

competent_person